Контактная информация:

Наш адрес:
ул. Коренастого, д.454
Телефоны:
8(499)031-50-57
Факс:
8(499)031-50-57
E-mail:
info@desrem.ru

Задать вопрос

Глубокий грунт для укрепления поверхности TGW TGW (40 L)

Описание
Грунт для укрепления песчаной, меловой или известковой поверхностей. Преимущества: • Tvaika caurlaid?ga; • Не гидрофобен; • P?c no???anas bezkr?saina un mat?ta; • ?r?jai un iek??jai apdarei. PIELIETO?ANA: Ies?coties virsm?, sasaista virsmas irden?s da?i?as vienlaic?gi saglab?jot tvaiku caurlaid?bu. Izmantojama smil?ainu un kr?tainu, miner?lu vai dispersijas saturo?u pamat?u nostiprin??anai pirms da??diem apmetumiem, ?paktel?m vai kr?s?m. Izmantojama pirms SAKRET l?m??anas un arm??anas javu BK, BAK un KAM uzkl??anas.